Beschuit met muisjes, omdat ieder einde ook een begin is

Wanneer uw dierbare overlijdt, wilt u van de uitvaart iets bijzonders maken. Naast dat er ruimte is om te rouwen, is het belangrijk dat er ook wordt stilgestaan bij de mooie momenten en het leven van de overledene. Een symbool dat het overlijden niet het einde is van het contact dat u met uw dierbare voelt, maar ook een begin is. uw dierbare leeft immers altijd nog in uw hart voort. Beschuit met muisjes serveren, lijkt in de eerste instantie niet de eerste keus, maar het is juist heel bijzonder om op de uitvaart beschuit met grijs-witte muisjes te serveren. Veel mensen willen graag wat anders serveren bij een uitvaart, dan de standaard hapjes. Door de beschuit met grijs-witte muisjes van RouwParels, heeft de uitvaart een hoopvolle afloop. Bent u op zoek naar iets bijzonders en met symboliek voor bij een uitvaart? Bekijk wat RouwParels voor u kan betekenen, met onder andere uitvaartpakketten en een speciale koffietafel voor de uitvaart.

Het idee achter RouwParels

Een uitvaart is doorgaans als een alledaags moment vormgegeven. Met broodjes kaas en plakken cake. Tegenwoordig willen veel mensen iets anders als het op juist zo’n uniek moment aankomt. Veel mensen vinden het mooi als ze iets krijgen met meer betekenis. Iets wat vormt als een symbool dat hoop geeft.

Het idee achter RouwParels is ontstaan door mijn eigen ervaringen bij begrafenissen. Vooral de eerste begrafenis die ik heb meegemaakt, maakte veel indruk. Dit was de begrafenis van mijn opa. Ik vond dat de broodjes kaas en plakken cake, in schril contrast stonden met het overlijden van mijn opa. Het overlijden van mijn opa heb ik namelijk als een bijzondere en speciale gebeurtenis ervaren. Ik vond dat er eigenlijk iets anders moest worden geserveerd bij een uitvaart. Iets bijzonders. Iets wat past bij een bijzondere gebeurtenis.

Beschuit met muisjes

Beschuit met grijs-witte muisjes

17 jaar geleden, kwam ik op het idee van grijs-witte muisjes serveren bij een uitvaart. Dit kwam door een gebeurtenis die ik ervoer als verwarrend. Mijn moeder was overleden en ik was in die tijd hoogzwanger. Daardoor voelde ik een verbinding tussen leven en dood. Nadat mijn baby was geboren, had ik namelijk het gevoel dat ik niet een ultiem afscheidsmoment heb gehad tijdens de begrafenis. Vanaf dat moment kwam ik op het idee van beschuit met muisjes. Zo kunt u namelijk betekenisvol en symbolisch, afscheid van iemand nemen. Zo kan ik beter beseffen dat elk einde, ook een begin is.

Menu